ancic
CONTACTLINKS
 
1
1

Seminarul "Centrele de Informatii pentru Cetateni - solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni "

Centrul Regional de Formare Continua pentru APL CRAIFOR Craiova in colaborare cu Asociatia Centrelor de Informatii pentru cetateni - ANCIC a desfasurat in ziua de 17 iunie 2002 - seminarul " Centrul de informatii pentru cetateni - solutia pentru o mai buna comunicare intre Administratia Publica si cetateni" - finantat de Asociatia Nationala a CIC-urilor din Romania prin Research Triangle Institute - USAID;

Scopul seminarul a fost constientizarea administratiilor locale de a realiza un serviciu pentru cetateni care sa ii sprijine cu profesionalism si promptitudine in rezolvarea problemelor.

La seminar au participat un numar de 14 persoane reprezentand 5 judete: Mehedinti, Gorj, Olt, Teleorman si Dolj din urmatoarele localitati: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Targu Carbunesti, Caracal, Turnu Magurele, Craiova, Segarcea, Filiasi, Calafat si Consiliile judetene Gorj si Dolj.

Mentionam faptul ca la seminar a participat reprezentantul Ministerului Informatiilor Publice de la Oficiul Teritorial de informatii publice Craiova - dl. Padeanu Ciprian care a acordat participantilor informatiile necesare cu privire la organizarea acestei activitati in cadrul compartimentelor de relatii cu publicul sau Centrelor de informatii cu cetatenii.

Seminarul a fost sustinut de doi traineri experti ai Centrului Regional de Formare continua pentru APL Craiova - Rodica Bombonica Dudau si Loreta Pavel.
Ca invitata a Centrului Craiova a participat d-na Rodica Elena Tintila - director in cadrul Primariei Pitesti - co-autor al manualului Centrelor de informatii pentru cetateni, care a prezentat participantilor etapele pe care le-a parcurs Primaria Pitesti in deschiderea Centrului de informatii pentru cetateni de la Pitesti.

In urma dezbaterilor din timpul desfasurarii seminarului, am identificat o serie de primarii si consilii judetene care intentioneaza intr-un viitor apropriat sa-si deschida Centre de informatii pentru cetateni.

Astfel, Primaria Drobeta Turnu Severin, Primaria Turnu Magurele si Consiliul Judetean Dolj vor face demersurile necesare in vederea obtinerii Hotararii de Consiliul judetean sau local pentru aprobarea organigramelor acestora si ne vor solicita pe viitor sprijinul.

De asemenea la nivelul Primariilor din Caracal, Filiasi si Calafat se va dezvolta activitatea compartimentelor de relatii cu publicul intentionandu-se de la nivelul unui singur salariat care are aceste atributiuni sa se formeze cel putin un birou de relatii cu publicul.

Rezultatele activitatilor desfasurate in cadrul seminarului se vor concretiza in:

 • Un numar de 3 Centre de informatii pentru cetateni infiintate la nivel de Primarie sau Consiliul Judetean;

 • Un numar de 3 birouri sau servicii de relatii cu publicul;

 • Organizarea a cel putin 5 seminarul pana la sfarsitul acestui an avand ca tema : "Sporirea nivelului de intelegere al cursantilor privind o atitudine noua a administratiei publice locale fata de cetatean", prin acestea inlaturand barierele care au stat pana acum in calea comunicarii cu cetatenii

Raport intocmit de d-na prof. Rodica Bombonica Dudau - Director general CRAIFOR CraiovaSeminarul "Centrele de Informatii pentru Cetateni - solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni "

Pe data de 20 iunie 2002 a avut loc, in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Pitesti, seminarul "Centrul de Informatii pentru Cetateni-solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni".

Scopul seminarului a fost acela de a sprijini autoritatile locale în înfiintarea de noi Centre de Informatii pentru Cetateni.

Obiectivele propuse :

 • 20 de primari si responsabili de relatia cu publicul vor dobandi cunostinte despre ce este si cum functioneaza un Centru de Informatii pentru Cetateni

 • participantii vor dobandi cunostinte despre procedura de infiintare a CIC-urilor si vor putea alcatui un plan de actiune in acest sens

Seminarul a fost sustinut din partea ANCIC de:

- d-na Elena Tintila Neacsu - Director DAPL la Primaria Municipiului Pitesti, membru in Comitetul Director al ANCIC
- dna Colfescu Monica - Coordonator CIC, membru in Comitetul Director al ANCIC

La seminar au participat un numar de 22 persoane reprezentanti din comune, orase si municipii din judetele Arges, Teleorman, Dambovita si Valcea:

Nume si prenume

Institutia

Functia

Mateescu Mihai

Primaria Govora

Primar

Badita Constantin

Primaria Govora

Secretar

Dinu Doinita

Primaria Pucioasa

Sef A.P.L.

Negoi Mariana

Primaria Curtea de Arges

Consilier C.I.C

Burtan Emil

Primaria Turnu Magurele

Sef Birou Relatii Publice

Balanica Cosmina

Primaria Rucar

Agent agricol

Ghica Dumitru

Primaria Rucar

Primar

Dumitru Ion

Primaria Albota

Primar

Paraschiva Cristina

Primaria Albota

Secretar

Enescu Cristina

Primaria Campulung

Asistent Programe

Ivascu Oreluta

Primaria Rucar

Referent

Marian Avram

Primaria Dambovicioara

Secretar

Catoiu Gheorghe

Primaria Dragoslavele

Referent

Cotenescu Maria

Primaria Stoienesti

Agent agricol

Stoican Miron

Primaria Stoienesti

Referent

Vatasescu Elena

Primaria Cetateni

Referent

Mercan Anton

Primaria Cetateni

Agent agricol

Guta Florentina

Primaria Pitesti

Consilier C.I.C

Paun Rodica

Primaria Pitesti

Consilier C.I.C

Cioana Tita

Primaria Pitesti

Referent

Badea Elena

Primaria Pitesti

Referent

Cotovanu Irina

Primaria Pitesti

Referent

Agenda seminarului

9.00 – 9.30

Deschidere. Regulile intalnirii. Prezentarea obiectivelor si a agendei. Centrul de Informatii pentru Cetateni – concept, necesitate, infiintare, bariere.

9.30 – 10.30

Notiuni de baza despre Centrul de Informatii pentru cetateni; necesitate, management; suport informatic

10.30 – 10.45

Pauza de cafea

10.45 – 11.15

Accesul la informatie in contextul actual

11.15 – 12.15

Infiintare CIC – etape. Bariere si solutii in infiintarea CIC; brainstorming

12.15 – 13.30

Pauza de pranz

13.30 – 14.30

Vizitare CIC

14.30 – 15.00

Compararea modelului cu realitatea

15.00 – 15.30

Elaborarea planurilor de actiune

15.30 – 16.00

Prezentarea planului de actiune pentru infiintarea unui CIC

16.00 – 16.30

Evaluare; concluzii

Seminarul a fost structurat astfel:

 • Domnul Primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc a avut cuvantul introductiv despre comunicare - element determinant al succesului in Administratia Publica Locala.

 • Dupa enumerarea avantajelor functionarii CIC-urilor inclusiv modelul "ghiseului unic" s-a discutat despre relatia cu mass-media si rolul acesteia in stabilirea legaturilor dintre opinia publica si activitatea autoritatilor publice.

 • S-a facut o scurta prezentare a activitatii primarului in relatia cu cetatenii si mai ales in zilele de audienta, dupa care s-a discutat despre Reforma in Administratie Publica- conditie necesara aderarii la U.E.

 • Au fost prezentate informatii referitoare la modul de infiintare si organizare a CIC-ului, dandu-se exemplul CIC-urilor din tara, ca modele de buna practica.

 • Un alt instrument de participare cetateneasca in activitatea Administratiei Publice este Comitetul Consultativ Cetatenesc si s-a dezvoltat modul in care acesta poate asigura succesul CIC-ului.

 • S-a discutat despre importanta dotarii cu PC-uri pentru stocarea datelor, informatiilor, petitiilor pe suport informatic si s-a discutat despre necesitatea informatizarii activitatii in Centrele de Informatii pentru Cetateni.

 • Au fost prezentate atat modul de organizare si functionare a CIC-urilor cat si obstacolele ce se pot intalni in procesul comunicarii.

 • S-au prezentat modalitati de evaluare a activitatii in centre cat si modul in care pot fi inlaturate barierele in calea comunicarii.

 • S-a facut, de asemenea o prezentare a dificultatilor practice in aplicarea legislatiei privind liberul acces la informatie si a dreptului cetatenilor de a se adresa Administratiei Publice.

 • S-au dezbatut prevederile Legii nr. 544/2001 si ale O.G. nr.27/2002 in concordanta cu Legea nr. 29/1990.

 • S-a trecut apoi la sondarea dorintei participantilor de a deschide noi centre . S-a stabilit ca intr-un interval de 15 zile de la data tinerii seminarului sa se raspunda de catre fiecare autoritate publica din care provin participantii daca exista posibilitati pentru deschiderea de noi centre de informatii.

Raport intocmit de dna. Elena Tintila Neacsu -Director DAPL la Primaria Municipiului Pitesti, membru in Comitetul Director al ANCICSeminarul "Centrele de Informatii pentru Cetateni - solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni "

Pe data de 14iunie 2002 a avut loc, in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Brasov, seminarul "Centrul de Informatii pentru Cetateni-solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni".

Seminarul a fost sustinut din partea ANCIC de:

- d-na. Kristina CREOSTEANU - Consilier la Centrul de Informatii pentru Cetateni - CIC din cadrul Primariei Municipiului Brasov
- dl. Sorin TOARCEA - Inspector de specialitate la Centrul de Informatii pentru Cetateni - CIC din cadrul Primariei Municipiului Brasov

Participantii

Au fost invitati la seminar primarii unor localitati din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Prahova, deoarece în calitatea lor de alesi ai comunitatii si conducatori ai Primariilor pot lua o decizie privind înfiintarea unui compartiment de informare a cetatenilor. Din 33 invitatii trimise, au confirmat participarea 24 reprezentanti ai Primariilor, dar la seminar au participat numai 7 persoane, din localitatile: Fagaras, Sacele, Întorsura Buzaului, Plopeni, Târnaveni, Odorheiul Secuiesc si Tg. Secuiesc:

Primaria Tg. Secuiesc
Viceprimar - dl. Attila Ferencz

Primaria Plopeni
Primar - dl. Octavian Zaharia

Primaria Fagaras
Consilier juridic - dl. Laura Giunca

Primaria Sacele
Viceprimar - dl. Andrei Ionas

Primaria Odorheiul Secuiesc
Sef Birou BCC - dl. Istvan Mihaly

Primaria Întorsura Buzaului
Birou Registratura - Rel. cu Publicul - dl. Liliana Maria Murea

Primaria Târnaveni
Secretar - dl. Stefan Blanaru

Agenda seminarului

9:00 - 9:15

Prezentarea participanţilor şi a obiectivelor seminarului

9:15 - 10:00

Vizita la CIC Braşov; prezentarea activităţii şi programelor

10:00 - 11:00

Organizarea şi funcţionarea unui CIC/analiza posibilităţilor fiecărei administraţii locale

Obiective pentru înfiinţarea birourilor/serviciilor de informaţii
Necesităţi minimale de organizare şi funcţionare
Aplicarea legislaţiei privind informaţiile publice
Rezultate aşteptate

Grupuri: propuneri de organizare ale unui CIC (fiecare grup va propune un model de organizare şi funcţionare al unui CIC în conformitate cu dimensiunea comunităţii şi cu capacitatea de a primi/oferi informaţii a Primăriei locale)

11:00 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 - 12:30

Continuarea lucrului în grupuri

12:30 - 15:00

Prezentarea propunerilor grupelor pentru înfiinţarea CIC sau birou echivalent (plan de acţiuni, termene de realizare)

15:00 -16:00

Oportunităţi, Obstacole, Rezultate aşteptate/rezultate concrete; comentarii; concluzii

16:00 - 17:00

Masa de prânz

Teme de discutie

 • Activitatile de baza ale unui departament de informare a cetatenilor (Centru de Informatii pentru Cetateni-CIC, Birou sau Serviciu de Relatii cu Publicul)

A- Informarea directa a cetatenilor despre serviciile oferite de Primarie
B- Solutionarea petitiilor de orice fel
C- Informatii altele decât cele despre Primarie (institutii publice locale si centrale, prestatori de servicii, etc.)
D- Registratura + urmarirea circulatiei actelor
E- Traducerea documentelor
F- Programe de consultare si implicare cetateneasca (initiative ale serviciului sau programe în parteneriat)
G- Activitati de consultare a populatiei

Participantii au analizat posibilitatile existente referitoare la spatiu, dotare si personal pentru a începe activitatea CIC în propriile institutii

Toate Primariile reprezentate la seminar au posibilitatea de a deschide birouri de informare a cetatenilor. În unele dintre Primarii activitatea de informare a cetatenilor se deruleaza deja în cadrul unor alte compartimente (registratura, arhiva, secretariatul, sau chiar birouri de relatii cu publicul si cu presa). Aceasta activitate urmeaza sa fie specializata si structurata pe standardul Centrelor de Informatii pentru Cetateni.

 • Cum ati promova ideea înfiintarii unui Centru de Informatii pentru Cetateni în cadrul Primariei pe care o reprezentati?

Argumente:

Personal:
Avem sau angajam personal care sa aiba calitati de a lucra cu publicul, daruire, creativitate
Exista oportunitatea de a forma personalul pentru a lucra cu publicul, prin intermediul ANCIC

Organizare
Exista posibilitatea si disponibilitatea conducerii de a forma o echipa de initiativa care sa porneasca organizarea si functionarea compartimentului
Exista conditiile legate de spatiu si dotarea minimala F
Exista posibilitatea înglobarii activitatii de registratura/sau nu, în noul compartiment

Justificare
Exista legislatia care sa sustina înfiintarea compartimentului: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatia publica si O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea solutionarii petitiilor F
Informare la primar privind avantajele înfiintarii si operarii unui CIC

Exemple - schimb de experienta
Transparenta - Consultarea cetatenilor în folosirea banilor publici (Activitatea F - Programe de consultare si implicare cetateneasca)

Focus grup - pentru identificarea unor criterii de repartizare a banilor din bugetul local pentru repararea si întretinerea scolilor
Chestionar - aplicat în ianuarie la plata impozitelor, pentru a se afla parearea populatiei privind investitiile majore care ar trebui realizate în oras
Întrunire publica - prezentarea proiectului de buget local pe anul 2001 si consultarea cetatenilor privind modul de alocare a banilor
Chestionar - la încheierea întrunirii publice, pentru a se stabili domeniile în care s-ar putea face reduceri bugetare
Analiza financiara a Regiei de Transport Local, ca urmare a rezultatelor chestionarului si reducerea subventiilor

Exemple - schimb de experienta
Certificarea ISO 9001-2001 a Primariilor pentru standardizarea si eficientizarea activitatii

Au fost prezentate modele de documente elaborate conform procedurilor ISO 9001 (procedura de audienta, raportarea delegatiilor, elaborarea Hotarârilor Consiliului Local, etc.)

Exemple - schimb de experienta
Traiectoria de rezolvare a unei petitii

Exemple - schimb de experienta
Vizitarea CIC Brasov

Au fost prezentate toate serviciile oferite de CIC:

- Informarea cetatenilor direct, prin telefon sau în scris
- Programe pentru deservirea comunitatii: emisiunea zilnica de radio Of-ul brasovean, deservirea telefonului 984 în direct cu cetateanul
- Organizarea programului de audiente
- Editarea publicatiei Primaria Brasovului si a Monitorului Oficial al Consiliului Local Brasov
- Materialele informative pentru cetateni
- Utilizarea softului specializat CIC si dezvoltarea bazelor de date
- Programe pentru comunitate: Primaria pe întelesul elevilor, Comitetele Consultative Cetatenesti, Inspectori Civili pentru - Respectarea Drepturilor Omului, Reciclarea deseurilor în cartiere, grupul comunicatorilor, etc.

Materiale oferite participantilor

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor
Documentatia pentru bugetul pe programe/2002 al CIC Brasov
Modele de fise ale posturilor pentru angajatii CIC
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 69/1993 privind tiparirea publicatiei Primaria Brasovului si a Monitorului Oficial al Consiliului Local Brasov
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 319/1998 privind înfiintarea CIC Brasov.
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 316/2001 privind parteneriatul social între Consiliul Local Brasov si Comitetele Consultative Cetatenesti
Statutul ANCIC
Acordul de Asociere la ANCIC
Hotarârea ANCIC nr. 1/2002 privind majorarea cotizatiei pentru membri persoane fizice si juridice
Hotarârea Consiliului Local Hunedoara nr. 79/1998 privind înscrierea CIC Hunedoara în ANCIC
Manualul Centrelor de Informatii pentru Cetateni
Publicatia Primaria Brasovului/mai 2002
Brosuri de prezentare a CIC Brasov

Concluzii

1. Conducerile Primariilor din orasele participante doresc si sprijina înfiintarea unor unitati de informare a cetatenilor, deoarece înteleg necesitatea si utilitatea acestora.

2. A fost propusa o structura a compartimentelor de informatii.

3. Termenul pentru întâlnirea în vederea continuarii programului si evaluarea progreselor facute pentru înfiintarea/dezvoltarea compartimentelor de tip CIC: sfârsitul lunii august 2002.

4. Primariile participante vor tine legatura pentru schimb de informatii si de proceduri în domeniul informarii cetatenilor.

5. Au fost propuse spre vizitare si CIC din orasele Sibiu si Tg. Mures, pentru a avea o imagine cât mai completa despre serviciile care pot fi oferite si despre modalitatile diverse de organizare.

Raport realizat de: Kristina Creosteanu - Centrul de Informatii pentru Cetateni - Primaria Brasov 
cerc ARHIVA STIRI
 
Cauta în site: