ancic
CONTACTLINKS
 
1

PREZENTARE

Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii pentru Cetateni s-a infiintat prin Sentinta civila nr. 693/16.12.99
ANCIC este constituita din reprezentanti ai institutiilor publice în care s-a constituit un CIC ori un compartiment a carui activitate este similara sau complementara, si din persoane fizice din aceste compartimente.
ANCIC este o asociatie profesionala, apolitica, neguvernamentala, organizata ca persoana juridica româna, de drept privat, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu dispozitiile legii române si ale prezentului statut.
Sediul ANCIC este în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3.
SCOPUL ASOCIATIEI - Scopul asociatiei este acela de a sprijini activitatea Centrelor de informatii pentru cetateni (CIC) sau a compartimentelor a caror activitate este similara sau complementara, din cadrul APL sau altor institutii publice, de a reuni resursele umane si materiale ale acestora în vederea îmbunatatirii si dezvoltarii activitatii lor si de a sprijini autoritatile ori institutiile publice pentru crearea unor astfel de structuri.

OBIECTIVE
- functionarea într-o retea a CIC-urilor sau a compartimentelor a caror activitate este similara sau complementara
- acordarea de consultanta în vederea înfiintarii si organizarii de noi centre, implicarea în activitatea de formare continua a personalului din CIC-uri ori compartimente a caror activitate este similara sau complementara
- reprezentarea si promovarea intereselor personalului care lucreaza într-un CIC sau în compartimente a caror activitate este similara sau complementara, în raporturile cu autoritatile administratiei centrale, locale, organizatii neguvernamentale si terti ;
- încurajarea si promovarea transparentei decizionale în administratia publica locala ;
- imbunatatirea comunicarii atât cu autoritatile publice locale cât si cu cetatenii;
- cooperarea cu autoritatile locale ori cu asociatiile legal constituite ale acestor autoritati ;
- utilizarea ANCIC pentru a face cunoscuta activitatea administratiei locale: programe, proceduri, metode, rapoarte, informatii care sa ajute la îmbunatatirea activitatii din acest domeniu ;
- afilierea, asocierea ori cooperarea cu alte organizatii din tara sau din strainatate cu activitati compatibile cu cele ale Asociatiei;
- crearea unei baze de date si informatii proprie Asociatiei .
- promovarea proiectului CIC si în alte tari


 
cerc Prezentare
cerc Statut
cerc Colegiul director
cerc Membrii
cerc Asociere
cerc Adunari generale
 
 
Cauta în site: