ancic
CONTACTLINKS
 
1

MODALITATI DE ASOCIERE


Cum puteti deveni membri ANCIC:
Înfiintata în decembrie 1998, la initiativa si cu sprijinul firmei Chemonics International în programul USAID de asistenta a APL din România, Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii pentru Cetateni (ANCIC) este constituita din:

- persoane juridice - Primarii, Consilii Judetene, Prefecturi unde sunt înfiintate CIC.
- persoane fizice - functionarii ce lucreaza în Centrele de Informatii pentru Cetateni.

Ca persoana juridica etapele sunt urmatoarele:

- se promoveaza o hotarâre de Consiliu prin care se accepta participarea la ANCIC si se stabileste cotizatia de membru (conform hotarârii 1/2002 - vezi mai jos).
- se completeaza o cerere (vezi link in meniul in dreapta)

Ca persoana fizica etapele sunt urmatoarele:

- se completeaza o cerere pentru a deveni membru (vezi link in meniul din dreapta)
- Adunarea generala aproba calitatea de membru al persoanei fizice respective.

Stabilirea cotizatiei de membru: HOTARAREA NR. 1 / 2002

 

Adunarea generala intrunita in data de 15.03.2002 la Sibiu
Avind in vedere prevederile Articolului 21 din statutul Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, privind atributiile Adunariii Generale a ANCIC, Analizand propunerile Colegiului Director,

HOTARASTE :

Art.1 Cotizatia pentru membri persoane fizice se stabileste la suma de 150.000 lei/an.

Art.2 Cotizatia pentru membri persoanele juridice se stabileste la suma de 20 lei/locuitor/an , dar nu mai putin de 1.500.000 lei/an, avindu-se in vedere unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet.

Art.3 Colegiul director va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Adoptata în Sibiu , la data de 15.03.2002

Copresedinte Asociatie
Adrian Bucura
Ciprian Capilnean

 
cerc Prezentare
cerc Statut
cerc Colegiul director
cerc Membrii
cerc Asociere
cerc Adunari generale
Cereri de înscriere pentru download:
cerc
cerc Asociere persoane juridice
 
 
Cauta în site: