Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MODALITĂȚI DE
ASOCIERE

 

Cum puteți deveni membri ANCIC:

Înființată în decembrie 1998, la inițiativa și cu sprijinul firmei Chemonics International în programul USAID de asistență a APL din România, Asociația Națională a Centrelor de Informații pentru Cetățeni (ANCIC) este constituită din:

· persoane juridice - Primarii, Consilii Județene, Prefecturi unde sunt înființate CIC.
· persoane fizice - funcționarii ce lucrează în Centrele de Informații pentru Cetățeni.

Ca persoană juridică etapele sunt următoarele:

Ca persoană fizică etapele sunt următoarele:

 Stabilirea cotizației de membru:


HOTARAREA NR. 1 / 2002

Adunarea generala intrunita in data de 15.03.2002 la Sibiu
Avind in vedere prevederile Articolului 21 din statutul Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, privind atributiile Adunariii Generale a ANCIC, Analizand propunerile Colegiului Director,

HOTARASTE :

Art.1 Cotizatia pentru membri persoane fizice se stabileste la suma de 150.000 lei/an.

Art.2 Cotizatia pentru membri persoanele juridice se stabileste la suma de 20 lei/locuitor/an , dar nu mai putin de 1.500.000 lei/an, avindu-se in vedere unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet.

Art.3 Colegiul director va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Adoptata în Sibiu , la data de 15.03.2002

Copresedinte Asociatie
Adrian Bucura
Ciprian Capilnean

 


 Asociere persoane juridice:


Acord de asociere

Organizatia___________________________________________, in baza Hotararii________________________________ isi exprima acordul de a face parte din Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, organizatie neguvernamentala, de tip profesional care își propune urmatoarele obiective majore:
 

 • sustinerea si lucrul in comun a Centrelor de informatii pentru cetateni;
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor locale destinate cetatenilor;
 • promovarea statutului profesional al personalului din centrele de informatii pentru cetateni;
 • facilitarea infiintarii de noi centre de acest gen;
 • distribuirea si folosirea eficienta a resurselor unmane si materiale de care dispun organizatiile;
 • imbunatatirea comunicarii, s.a


Anexa : Hotărârea Consiliului Județean / Local nr……. / …….
 
 

Presedinte, / Primar ,

 


  Asociere persoane fizice:


Acord de asociere

Subsemnatul (a) ………………………………….. funcționar public în cadrul Primăriei / Consiliului Județean …………………….. în compartimentul …………………………. doresc sa fiu membru al Asociației Naționale a Centrelor de Informații pentru Cetățeni, organizație neguvernamentală, de tip profesional care își propune următoarele obiective majore:
 

 • sustinerea si lucrul in comun a Centrelor de informatii pentru cetateni;
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor locale destinate cetatenilor;
 • promovarea statutului profesional al personalului din centrele de informatii pentru cetateni;
 • facilitarea infiintarii de noi centre de acest gen;
 • distribuirea si folosirea eficienta a resurselor umane si materiale de care dispun organizatiile;
 • imbunatatirea comunicarii, s.a


Semnătura ……………………………..

Data ………………