Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
EVENIMENTE

 

Seminarul "Centrele de Informatii pentru Cetateni - solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni "
- 14 iunie 2002 -
BRASOV

 

Pe data de 14iunie 2002 a avut loc, in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Brasov, seminarul "Centrul de Informatii pentru Cetateni-solutia pentru o buna comunicare între administratia publica si cetateni".

Seminarul a fost sustinut din partea ANCIC de:

- d-na. Kristina CREOSTEANU - Consilier la Centrul de Informatii pentru Cetateni - CIC din cadrul Primariei Municipiului Brasov
- dl. Sorin TOARCEA - Inspector de specialitate la Centrul de Informatii pentru Cetateni - CIC din cadrul Primariei Municipiului Brasov

Participantii

Au fost invitati la seminar primarii unor localitati din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Prahova, deoarece în calitatea lor de alesi ai comunitatii si conducatori ai Primariilor pot lua o decizie privind înfiintarea unui compartiment de informare a cetatenilor. Din 33 invitatii trimise, au confirmat participarea 24 reprezentanti ai Primariilor, dar la seminar au participat numai 7 persoane, din localitatile: Fagaras, Sacele, Întorsura Buzaului, Plopeni, Târnaveni, Odorheiul Secuiesc si Tg. Secuiesc:

Primaria Tg. Secuiesc
Viceprimar - dl. Attila Ferencz

Primaria Plopeni
Primar - dl. Octavian Zaharia

Primaria Fagaras
Consilier juridic - dl. Laura Giunca

Primaria Sacele
Viceprimar - dl. Andrei Ionas

Primaria Odorheiul Secuiesc
Sef Birou BCC - dl. Istvan Mihaly

Primaria Întorsura Buzaului
Birou Registratura - Rel. cu Publicul - dl. Liliana Maria Murea

Primaria Târnaveni
Secretar - dl. Stefan Blanaru

Agenda seminarului

9:00 - 9:15

Prezentarea participanților și a obiectivelor seminarului

9:15 - 10:00

Vizita la CIC Brașov; prezentarea activității și programelor

10:00 - 11:00

Organizarea și funcționarea unui CIC/analiza posibilităților fiecărei administrații locale

Obiective pentru înființarea birourilor/serviciilor de informații
Necesități minimale de organizare și funcționare
Aplicarea legislației privind informațiile publice
Rezultate așteptate

Grupuri: propuneri de organizare ale unui CIC (fiecare grup va propune un model de organizare și funcționare al unui CIC în conformitate cu dimensiunea comunității și cu capacitatea de a primi/oferi informații a Primăriei locale)

11:00 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 - 12:30

Continuarea lucrului în grupuri

12:30 - 15:00

Prezentarea propunerilor grupelor pentru înființarea CIC sau birou echivalent (plan de acțiuni, termene de realizare)

15:00 -16:00

Oportunități, Obstacole, Rezultate așteptate/rezultate concrete; comentarii; concluzii

16:00 - 17:00

Masa de prânz

Teme de discutie

A- Informarea directa a cetatenilor despre serviciile oferite de Primarie
B- Solutionarea petitiilor de orice fel
C- Informatii altele decât cele despre Primarie (institutii publice locale si centrale, prestatori de servicii, etc.)
D- Registratura + urmarirea circulatiei actelor
E- Traducerea documentelor
F- Programe de consultare si implicare cetateneasca (initiative ale serviciului sau programe în parteneriat)
G- Activitati de consultare a populatiei

Participantii au analizat posibilitatile existente referitoare la spatiu, dotare si personal pentru a începe activitatea CIC în propriile institutii

Toate Primariile reprezentate la seminar au posibilitatea de a deschide birouri de informare a cetatenilor. În unele dintre Primarii activitatea de informare a cetatenilor se deruleaza deja în cadrul unor alte compartimente (registratura, arhiva, secretariatul, sau chiar birouri de relatii cu publicul si cu presa). Aceasta activitate urmeaza sa fie specializata si structurata pe standardul Centrelor de Informatii pentru Cetateni.

Argumente:

Personal:
Avem sau angajam personal care sa aiba calitati de a lucra cu publicul, daruire, creativitate
Exista oportunitatea de a forma personalul pentru a lucra cu publicul, prin intermediul ANCIC

Organizare
Exista posibilitatea si disponibilitatea conducerii de a forma o echipa de initiativa care sa porneasca organizarea si functionarea compartimentului
Exista conditiile legate de spatiu si dotarea minimala F
Exista posibilitatea înglobarii activitatii de registratura/sau nu, în noul compartiment

Justificare
Exista legislatia care sa sustina înfiintarea compartimentului: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatia publica si O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea solutionarii petitiilor F
Informare la primar privind avantajele înfiintarii si operarii unui CIC

Exemple - schimb de experienta
Transparenta - Consultarea cetatenilor în folosirea banilor publici (Activitatea F - Programe de consultare si implicare cetateneasca)

Focus grup - pentru identificarea unor criterii de repartizare a banilor din bugetul local pentru repararea si întretinerea scolilor
Chestionar - aplicat în ianuarie la plata impozitelor, pentru a se afla parearea populatiei privind investitiile majore care ar trebui realizate în oras
Întrunire publica - prezentarea proiectului de buget local pe anul 2001 si consultarea cetatenilor privind modul de alocare a banilor
Chestionar - la încheierea întrunirii publice, pentru a se stabili domeniile în care s-ar putea face reduceri bugetare
Analiza financiara a Regiei de Transport Local, ca urmare a rezultatelor chestionarului si reducerea subventiilor

Exemple - schimb de experienta
Certificarea ISO 9001-2001 a Primariilor pentru standardizarea si eficientizarea activitatii

Au fost prezentate modele de documente elaborate conform procedurilor ISO 9001 (procedura de audienta, raportarea delegatiilor, elaborarea Hotarârilor Consiliului Local, etc.)

Exemple - schimb de experienta
Traiectoria de rezolvare a unei petitii

Exemple - schimb de experienta
Vizitarea CIC Brasov

Au fost prezentate toate serviciile oferite de CIC:

- Informarea cetatenilor direct, prin telefon sau în scris
- Programe pentru deservirea comunitatii: emisiunea zilnica de radio Of-ul brasovean, deservirea telefonului 984 în direct cu cetateanul
- Organizarea programului de audiente
- Editarea publicatiei Primaria Brasovului si a Monitorului Oficial al Consiliului Local Brasov
- Materialele informative pentru cetateni
- Utilizarea softului specializat CIC si dezvoltarea bazelor de date
- Programe pentru comunitate: Primaria pe întelesul elevilor, Comitetele Consultative Cetatenesti, Inspectori Civili pentru - Respectarea Drepturilor Omului, Reciclarea deseurilor în cartiere, grupul comunicatorilor, etc.

Materiale oferite participantilor

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor
Documentatia pentru bugetul pe programe/2002 al CIC Brasov
Modele de fise ale posturilor pentru angajatii CIC
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 69/1993 privind tiparirea publicatiei Primaria Brasovului si a Monitorului Oficial al Consiliului Local Brasov
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 319/1998 privind înfiintarea CIC Brasov.
Hotarârea Consiliului Local Brasov nr. 316/2001 privind parteneriatul social între Consiliul Local Brasov si Comitetele Consultative Cetatenesti
Statutul ANCIC
Acordul de Asociere la ANCIC
Hotarârea ANCIC nr. 1/2002 privind majorarea cotizatiei pentru membri persoane fizice si juridice
Hotarârea Consiliului Local Hunedoara nr. 79/1998 privind înscrierea CIC Hunedoara în ANCIC
Manualul Centrelor de Informatii pentru Cetateni
Publicatia Primaria Brasovului/mai 2002
Brosuri de prezentare a CIC Brasov

Concluzii

1. Conducerile Primariilor din orasele participante doresc si sprijina înfiintarea unor unitati de informare a cetatenilor, deoarece înteleg necesitatea si utilitatea acestora.

2. A fost propusa o structura a compartimentelor de informatii.

3. Termenul pentru întâlnirea în vederea continuarii programului si evaluarea progreselor facute pentru înfiintarea/dezvoltarea compartimentelor de tip CIC: sfârsitul lunii august 2002.

4. Primariile participante vor tine legatura pentru schimb de informatii si de proceduri în domeniul informarii cetatenilor.

5. Au fost propuse spre vizitare si CIC din orasele Sibiu si Tg. Mures, pentru a avea o imagine cât mai completa despre serviciile care pot fi oferite si despre modalitatile diverse de organizare.

Raport realizat de: Kristina Creosteanu - Centrul de Informatii pentru Cetateni - Primaria Brasov

[ evenimente]