Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
EVENIMENTE

 

Seminarul "Centrele de Informatii pentru Cetateni - Tehnici moderne de lucru cu publicul "
- 21 iunie 2002 -
CONSTANTA

Pe data de 21 iunie 2002 a avut loc, in Sala de Sedinte a Consiliului Judetean Constanta seminarul "Centrul de Informatii pentru Cetateni - Tehnici moderne de lucru cu publicul".

Scopul seminarului a fost acela de a sprijini autoritatile locale în înfiintarea de noi Centre de Informatii pentru Cetateni.

Seminarul a fost sustinut din partea ANCIC de:

- d-na Valentina Gorgan, membru in Consiliul Director ANCIC, Sef Birou CIC - Consiliul Judetean Constanta,

La seminar au participat un numar de 13 persoane care isi desfasoara activitatea in consiliile locale ale judetului Constanta, fie ca primari, fie ca functionari la compartimentele de relatii cu publicul. De asemenea Primaria Snagov a fost reprezentata de sefa compartimentului Relatii cu publicul:

Numele si prenumele

Institutia

Functia ocupata

Olaru Doina Daniela

Cons. Local Mircea Voda

Operator calculator

Gherase Mioara

Cons. Local Eforie

Arhivar

Stoianof Alina

Cons. Local Techirghiol

Referent Rel. Pub.

Dumitru Florica

Cons. Local Deleni

Referent

Dan Ani

Cons. Local Deleni

Primar

Dedu Dumitru

Cons. Local Mircea Voda

Viceprimar

Monac Mihaela

Cons. Local Pecineaga

Referent

Bogdan Nicolaescu

Primaria mun Constanta

Referent CIC

Manole Viorica

Cons. Local Snagov

Functionar Relatii cu Publicul

Stan Niculae

Cons. Local Pecineaga

Primar

Bris Theodor

Cons. Local Snagov

Primar

Badea Constantin

Cons. Local Mircea Voda

Primar

Cosma Mihai

Cons. Local Eforie

Primar

Gorgan Valentina

Cons. Jud. Constanta

Sef CIC

Agenda seminarului

9.00 – 9.30

Sosirea si înregistrarea participantilor.

9.30 – 10.00

Cuvânt de deschidere. Prezentare participanti si agenda.

10.00 - 11.00

Ce este un CIC si care sunt avantajele înfiintarii unui CIC ?

11.00 - 11.15

Pauza de cafea.

11.15 - 13.00

Cum se înfiinteaza un CIC?

13.00 - 13.30

Concluzii.

13.30 - 14.30

Pauza de prânz.

14.30 - 15.30

Vizitare CIC - Consiliul Judetean Constanta.

15.30

Plecarea participantilor.

Dupa prezentarea avantajelor de a avea un Centru de Informatii pentru Cetateni s-a vorbit despre conditiile si care sunt pasii in vederea infiintarii unui CIC si s-a discutat despre modul in care acesta trebuie sa reflecte dimensiunile comunitatii si realitatile bugetului de care dispun.

S-au stabilit apoi centrele de informatii care urmeaza sa se infiinteze in urmatoarele trei luni in localitatile Eforie, Techirghiol, Mircea Voda, Deleni si Pecineaga.

Un alt punct important a fost prezentarea ANCIC, a rolului si sprijnului pe care l-a avut si il are RTI in realizarea oportunitatilor asociatiei vis-à-vis de CIC-urile asociate.

Seminarul a continiat cu acordarea diplomelor participantilor, cu vizionarea CIC-ului C.J. Constanta si s-a incheiat cu servirea mesei de pranz.

Raportul a fost intocmit de dna. Valentina Gorgan - Sef CIC - Consiliul Judetean Constanta

[ evenimente]