Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
EVENIMENTE

Adunarea Generala ANCIC - Sibiu, 15.03.2002

Hotararea nr.1 / 2002
privind majorarea cotizatiei pentru membri persoane fizice si juridice

Adunarea generala intrunita in data de 15.03.2002 la Sibiu

Avind in vedere prevederile Articolului 21 din statutul Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, privind atributiile Adunariii Generale a ANCIC,

Analizand propunerile Colegiului Director,

HOTARASTE

Art.1 Cotizatia pentru membri persoane fizice se stabileste la suma de 150.000 lei/an.

Art.2 Cotizatia pentru membri persoanele juridice se stabileste la suma de 20 lei/locuitor/an , dar nu mai putin de 1.500.000 lei/an, avindu-se in vedere unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet.

Art.3 Colegiul director va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Adoptata în Sibiu , la data de 15.03.2002

Copresedinte

Adrian Bucura
Ciprian Capilnean