Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
EVENIMENTE

Adunarea Generala ANCIC - Sibiu, 15.03.2002

Hotararea nr. 2 / 2002
privind instituirea taxei de participare

Adunarea generala intrunita in data de 15.03.2002 la Sibiu,

Avind in vedere prevederile Articolului 7 din statutul Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, privind promovarea unor programe de sustinere financiara a CIC,

Analizand propunerile Colegiului Director,

HOTARASTE

Art.1 Se instituie "taxa de participare" in valare de 200.000 lei pentru persoanele fizice si 500.000 lei pentru personae juridice, participante la manifestarile organizate de ANCIC si care nu sunt membrii ai asociatiei.

Art.2 Taxa se instituie pentru acoperirea cheltuielilor ANCIC de organizare a manifestarilor

Art.3 Colegiul director va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri

Adoptata în Sibiu , la data de 15.03.2002

Copresedinte

Adrian Bucura
Ciprian Capilnean