Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
EVENIMENTE

Adunarea Generala ANCIC - Sibiu, 15.03.2002

Hotararea nr. 3 / 2002
privind completarea Colegiului Director al ANCIC

Adunarea generala intrunita in data de 15.03.2002 la Sibiu,

Avind in vedere prevederile Art. 23 din statutul Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, privind componenta Colegiului Director al ANCIC, prevederile Articolelor 21 si 28 privind modul de alcatuire si de completare al locurilor de membru si membru supleant in Colegiul Director al ANCIC,

Analizând procesul - verbal al Comisiei de validare voturilor a ANCIC din data de 15.03.2002,

HOTARASTE

Art.1 Se completeaza 2 locuri de membru in Comitetul Director cu urmatorii 2 membrii supleanti: Mariana Craciun si Gorgan Valentina

Art.2 Se ia act de vacanta a 3 locuri de membru supleant in Comitetul Director si se aproba completarea acestora dupa cum urmeaza:

1. Stela Stretean
2. Anca Pauliuc
3. Hermina Burlacu

 

Adoptata în Sibiu , la data de 15.03.2002

Copresedinte

Adrian Bucura
Ciprian Capilnean