Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul III . Managementul unui CIC.


[ inapoi ]


Exemple

Raportul de activitate al Colegiul Consultativ Cetățenesc al Consiliului Județean Sibiu pe anul 1999:

Colegiul Consultativ Cetățenesc al Consiliului Județean Sibiu

În iunie 1997 a luat ființă Colegiul Consultativ Cetățenesc (C.C.C.) ca structură și suport pe lângă Centrul de informații pentru cetățeni (C.I.C.) al Consiliului județean Sibiu. Acest colegiu s-a născut din dorința C.J.S. de a extinde modalitățile de comunicare, colaborare, instituție-comunitate. Și pe această cale s-a dorit ca instituția să confirme dorința sa de disponibilitate față de opiniile, problemele, cerințele pe care comunitatea le are și la conturarea și rezolvarea cărora C.J.S. poate să contribuie, potrivit competențelor pe care cadrul legal în vigoare le oferă. Dorința de a colabora cu societatea civilă la rezolvarea problemelor comunității județului Sibiu, se încadrează în programul de mai largă și eficientă deschidere a instituției față de societatea civilă, în ideea că această colaborare odată exersată are toate șansele să se transforme într-un adevărat parteneriat între toate componentele societății județului Sibiu.

C.C.C. este una din formele prin care cetățenii se pot implica în viața publică și pot participa direct la rezolvarea problemelor comunității sau a unui grup social din cadrul acesteia. Membrii C.C.C. oferă sfaturi, fac propuneri, semnalează probleme de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă, fiind purtători de cuvânt ai cetățenilor în raporturile cu administrația locală.

C.C.C. este format din lideri neoficiali de opinie, ai grupurilor sociale reprezentative pentru structura comunității, și care doresc să participe la o astfel de activitate. Purtători ai mesajului în dublă direcție, cetățeni – administrație și invers, în colegiu sunt admise persoane care au un puternic sentiment al apartenenței la comunitate și care oferă, datorită ținutei lor morale, credibilitate mesajului transmis.

Din pricina timpului scurt care se impunea pentru constituirea acestui colaborator al C.J.S. am fost nevoiți să selectăm noi pe cei ce urmau să facă parte pentru început din acest colegiu, dar pe viitor el va trebui să se structureze singur, prin voința exprimată liber și democratic a membrilor săi. C.C.C. este permeabil față de orice individ care dorește să participe activ la viața comunității din care face parte, față de orice idee și inițiativă care poate îmbunătăți societatea în care trăim cu toții. Participarea se bazează pe voluntariat și presupune activarea benevolă, fără a include beneficii materiale, satisfacțiile, morale, fiind oferite doar de conștiința faptului că o astfel de activitate este deosebit de utilă societății și un exercițiu democratic și de formare a societății democratice pe care ne-o dorim cu toții și care este forma care garantează o viață normală și liberă tuturor membrilor societății, fără nici un fel de discriminare.

Nu a fost deloc ușor să testăm o astfel de formulă de colaborare, mai ales datorită faptului că nu aveam nici un fel de experiență în acest domeniu, nici una din părți (C.J.S. – C.C.C.) dar acum putem spune că această formă de colaborare este fericit aleasă și a dat rezultate. Sigur că totul este perfectibil și pas cu pas învățăm să lucrăm împreună și să ne îmbunătățim activitatea, rezultatele fiind vizibil mai consistente cu fiecare nouă acțiune pe care o abordăm în comun.

Relația C.J.S. – C.C.C. este oficializată prin încheierea unui protocol, care stabilește minimul de condiții de colaborare între părțile implicate, ceea ce asigură flexibilitate în luarea deciziilor. C.C.C., la această oră este format din 17 membrii care acționează în baza unui regulament al cărui model îl puteți consulta în anexa acestei prezentări.

Dar să trecem la chestiuni mai concrete privind colaborarea în timpul scurs de la înființare și până în prezent. Unul din aspectele care trebuie menționate în acest punct este acela că, din motive obiective, am colaborat până în prezent mai mult cu membrii C.C.C. luați fiecare în parte decât cu “plenul” C.C.C., funcție de interesul pe care o problemă sau alta l-a trezit membrilor colegiului.

În urma semnalelor pe care le-am primit de la comunitate, privind aplicarea Legii 114/1996, care făceau referire și la constituirea Asociațiilor de proprietari, și a confuziei care a apărut în derularea operațiunilor de înființare a acestor asociații, am hotărât, la sugestia C.C.C. să organizăm o dezbatere publică pe această temă, la care să participe toți factorii implicați și interesați de această problemă.

Astfel, în luna octombrie 1997 a avut loc această dezbatere, la care au participat reprezentanți ai C.J.S., C.C.C., asociațiilor de locatari din județ, notari publici, reprezentanți ai Judecătoriei Sibiu, ai furnizorilor de servicii în domeniu, cetățeni interesați de această problemă. Această dezbatere a reușit să clarifice mare parte din problemele pe care cetățenii le-au ridicat privind modalitățile concrete de înființare a asociațiilor de proprietari și stabilirii concrete a relațiilor pe care asociațiile urmează să le practice cu cei cu care vor colabora, mai ales cu furnizorii de servicii. Această acțiune comună a C.J.S. și C.C.C. s-a bucurat de aprecieri favorabile atât din partea cetățenilor cât și din partea presei, mărturie fiind articolele apărute în ziarele locale care apreciau genul acesta de activitate în întâmpinarea nevoilor concrete ale cetățenilor.

Dar lucrurile nu s-au sfârșit aici, și în luna februarie 1998, C.J.S. și colegiul au contribuit la lansarea unei broșuri din colecția “Ghidul asociațiilor de proprietari” sub titlul “Înființarea și înregistrarea unei Asociații de proprietari în România”.

C.C.C., C.J.S. și Asociația Pro Democrația - filiala Sibiu, au oferit tot sprijinul lansării acestei broșuri la Sibiu, lansare făcută de către Opportunity Associates Romania, o organizație neguvernamentală care a editat această broșură, pregătită de către Institutul Urban din Washington D.C., pentru U.S.A.I.D., ca parte a programului U.S.A.I.D. de asistență pentru dezvoltarea instituțiilor și practicilor democratice din România. Broșura a fost avizată favorabil de către M.L.P.A.T. și aici la Sibiu, ea a fost primită cu mare interes de către asociațiile de locatari, care aveau mare nevoie de datele oferite pe larg și într-o manieră foarte accesibilă, atât referitor la înființarea unei asociații cât și la modul cum trebuie să opereze asociația de proprietari după ce a fost înființată.

O altă acțiune derulată împreună cu membrii colegiului s-a referit la clarificarea prevederilor O.U.G. nr. 9/1997, privind disponibilizările colective de personal și facilitățile de care beneficiază cei disponibilizați, facilități la care contribuie indirect și C.J.S. prin autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale în baza Decretului Lege nr. 54/1990. Astfel, cu aportul serviciilor de specialitate din cadrul C.J.S. și prin intermediul C.C.C. am reușit să clarificăm nelămuririle multor cetățeni afectați de aceste disponibilizări colective, dar care beneficiază de serioase avantaje fiscale, dacă în curs de 6 luni de la data concedierii reușesc să-și inițieze o activitate economică privată.

Acestea sunt acțiunile cele mai ample desfășurate împreună cu C.C.C. de la înființare până în prezent, dar am colaborat cu membrii colegiului și în identificarea și soluționarea a numeroase probleme de mai mică anvergură, cazuri punctuale cu care cetățenii județului Sibiu se confruntă zi de zi.

Membrii colegiului au contribuit ( mai ales cei care lucrează în mass media), fiecare cum a crezut de cuviință, la popularizarea intențiilor și hotărârilor C.J.S., fapt ce a oferit posibilitatea participării oricărui cetățean interesat de a contribuii cu propuneri și sugestii la luarea deciziilor care îl vizează direct, un început timid, e drept, dar important este că această modalitate există și oricine poate uza de ea.

Nu mai puțin important a fost rolul asumat de membrii colegiului, de a transmite mesajele C.J.S. către comunitate și de a prelua din comunitate informație utilă C.J.S. în procesul de luare a deciziilor, informație care a fost pusă la dispoziția celor interesați. Intenția noastră este ca, în acest fel să reușim să sesizăm la timp problemele cu care comunitatea se confruntă sau urmează să se confrunte și în acest fel să facem un fel de “profilaxie” a problemelor, înainte de a lua amploare și a necesita eforturi și cheltuieli însemnate, pe care uneori nu le putem susține. Acest fel de a trata lucrurile funcționează în avantajul tuturor celor implicați și se încadrează în spiritul de transparență totală și colaborare activă pe care C.J.S. dorește să o aibă cu societatea, pe care o reprezintă în planul administrației publice locale.

Acestea sunt elementele pe care le putem expune în acest moment. Este mult? este puțin? Rămâne ca dumneavoastră să apreciați și să ne sprijiniți cu sugestii, modele, experiență și participare directă, în așa fel încât activitatea noastră să fie mai consistentă și mai de calitate, în interesul comunității din care facem parte.

[ sus ] [ inapoi ]