Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul III . Managementul unui CIC.


[ inapoi ]


Exemple : Extras din Raportul de activitate CIC al Consiliului Județean Sibiu pe anul 1998

……. În spiritul acesta avem o bună colaborare și cu organizațiile neguvernamentale, mai ales că avem membrii unor O.N.G.-uri cuprinși și în Colegiul Consultativ Cetățenesc, și împreună cu organizațiile neguvernamentale am derulat și vom derula o serie de acțiuni în colaborare și amintesc aici doar câteva : editarea Catalogului O.N.G.-urilor din județul Sibiu, editarea micromonografiilor comunelor din județ, participarea la Programul “Dialog” și “Cetățeanul și Instituția Public㔠al asociației Pro Democrația, participarea activă la Forumul O.N.G.-urilor din județul Sibiu, participare în urma căreia s-au conturat noi modalități și oportunități concrete de colaborare între societatea civilă și administrația publică locală.

În afara tipului de activitate prezentată succint mai sus și în ideea unei apropieri mai concrete de O.N.G-uri, C.I.C. și C.C.C. au contribuit la realizarea unei broșuri de prezentare a O.N.G-urilor din județul Sibiu și la realizarea unor micromonografii ale comunelor județului în colaborare cu Clubul Lions din Sibiu și cu finanțare din partea F.D.S.C.

Micromonografia comunei Altana - jud. Sibiu, realizata in colaborarea cu un ONG. S-au elaborat micromonografii pentru toate cele 53 de comune ale judetului Sibiu.