Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul V. Evaluarea activitatii unui CIC. Modalitati de imbunatatire.


[ inapoi ]


Exemple : Modalități de evaluare a activității ( CIC Primăria Pitești)

JUDETUL ARGES
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI

Evaluarea modului in care a decurs activitatea in C.I.C. in perioada 20.05. - 01.09.1998

Plusuri de calitate in activitate :

  • cetatenii nu mai circula pe culoarele institutiei decat la serviciile la care prezenta lor este obligatorie ( la declararea in vederea obtinerii actelor de stare civila, anchete sociale, lamuriri solicitate de catre diverse servicii ) ;
  • solicitantilor li se comunica data la care problema 1or se rezolva , deci economie de timp ;
  • cresterea eficientei muncii in toate sectoarele ;

Minusuri :

 • Rumoare - stabilirea modalitatii de abordare a fiecarui cetatean, astfel incat volumu1 discutiilor cu acestia sa se comporte pe un ton cat mai scazut ;
 • Fluturasii informativi sa fie .adusi intotdeauna la termene de catre toate directiile ;
 • Stabilirea unui program la C.I.C. si pentru Biroul Administrarea Domeniulu1 Public si Privat;
 • Se impune diversificarea informatiilor pentru populatie ( ghidul transformarii asociatiilor de locatari in asociatii de proprietari )

DIRECTOR D.A.P.L.
Elena Tintila Neacsu

SEF SERVICIU CIC
Monica Colfescu


JUDETUL ARGES
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI

Evaluarea activitatii CIC in perioada 01.09 - 15.12.1998

Plusuri in activitate :

 • diversificarea categoriilor de informatii ce sunt oferite populatiei (modalitatea de transformare a asociatiilor de locatari in asociatii de proprietari, acreditarea expetilor contabili pentru verificarea gestiunilor, etc.)
 • crearea bazei de date de la alte institutii (Camera de Comert si Industrie, Consiliul Judetean Arges)
 • crearea obisnuintei cetatenilor in a se adresa Centrului (nu mia doresc sa discute la niveklul compartimentelor de specialitate)
 • crearea unui program de audiente (inscriere, urmarire)

Minusuri :

 • culegerea in continuare de date provenite de la alte institutii
 • necesar de dotare cu un calculator
 • necesar de dotare cu un copiator sau o minitipografie
 • procurare materiale informative: ziare, reviste, alte publicatii

DIRECTOR D.A.P.L
Elena Tintila Neacsu.

SEF SERVICIU CIC
Monica Colfescu

JUDETUL ARGES
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI

Evaluarea activitatii CIC in perioada 05.01 - 30.06.1999

Plusuri in activitate :

 • rezolvarea problemelor cetatenilor la Centru ( foarte rar se adreseaza compartimentelor )
 • extinderea bazei de date precum si debutul cu modele tipizate ale solicitarilor
 • perfectionarea programului de audiente
 • reorganizarea activitatii ca apatiu si numar de personal prin completarea activitatii de urbanism si suplimentarea cu o persoana
 • rezolvarea în procent mare la termen a lucrarilor

Propuneri si probleme nerezolvate :

 • dotarea cu un copiator si un calculator pentru multiplicare mai rapida
 • introducerea de date pentru bursa locurilor de munca
 • extinderea spatiului existent

DIRECTOR D.A.P.L
Elena Tintila Neacsu.

SEF SERVICIU CIC
Monica Colfescu

Aceste studii de evaluare internă de la Pitești au fost executate ori de câte ori s-a simțit nevoia unei mai bune coordonări a activității zilnice, ca urmare a unor noi proceduri de lucru sau în cazul schimbărilor legislative.

Ca o consecință a dorinței de a oferi servicii cât mai bune cetățenilor, administrația publică locală din Pitești a simțit nevoia ca serviciile oferite să fie atestate de Serviciul Român de Asigurare a Calității – SRAC prin obținerea Certificatului de Calitate ISO 9002.

Acest certificat de calitate presupune și o evaluare periodică a procedurilor de lucru instituite pentru fiecare segment de activitate, proceduri care se actualizează permanent funcție de legislație sau de cerințele cetățenilor sau a colectivului de lucru.

Procedurile de lucru reprezintă garanția unei mai bune satisfaceri a nevoilor cetățenilor, impunând de asemenea și o rigurozitate a activității personalului din administrația publică locală.

Serviciul Român de Asigurare a Calității face o evaluare periodică a activității administrației publice locale, în vederea actualizării și perfecționării continue a serviciilor oferite cetățenilor.

Există din ce în ce mai multe administrații publice locale care doresc să-și îmbunătățească activitatea și să obțină acest certificat de calitate care să confere cetățenilor mai multă încredere în relația cu acestea.