Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC


Manualul Centrelor de informatii pentru cetateni


Acest manual este rezultatul colaborării specialiștilor români din administrația publică locală în cadrul proiectului finanțat de USAID – Departamentul pentru administrația publică prin firma de asistență și consultanță RTI - componenta de participare cetăteneasca.

Autori :

ec. Stela Stretean - Coordonator proiect
ing. Adrian Bucura
jr. Rodica Țintilă
ing. Monica Colfescu

CUPRINS

Capitolul I. Introducere

1.1. Considerații generale

1.2. Ce este un CIC și care este rolul său

1.3. Importanța Centrelor de informații pentru cetățeni

Capitolul II Crearea unui Centru de informații pentru cetățeni

Capitolul III Managementul unui CIC

3.1. Resurse umane

3.2. Resurse materiale

Capitolul IV Identificarea problemelor și modalități de rezolvare

4.1. Obstacole. Dificultăți. Bariere de comunicare

4.2. Situații conflictuale ce pot interveni

Capitolul V Evaluarea activității în cadrul unui CIC. Modalități de îmbunătățire.

5.1. Criterii ce pot sta la baza unui sistem de evaluare.

5.2. Modalități de îmbunătățire a activității

Capitolul VI Suportul informatic al unui CIC.

6.1. Aportul sistemului informatic la crearea unui CIC de succes.

6.2. Soluții de abordat în implementarea unui astfel de sistem.

6.3. Interdependența dintre suportul informatic al unui CIC și Sistemul Informatic al instituției

Capitolul VII ANCIC și Rețeaua CIC–urilor (RNCIC)

7.1. Asociația Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni (ANCIC)

7.2. Rețeaua Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni

In loc de incheiere[ sus ]