Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul VI . Suportul informatic al unui CIC.


6.2.Soluții de abordat în implementarea unui astfel de sistem

[ inapoi la Cuprins ]


6.2.Soluții de abordat în implementarea unui astfel de sistem [sus]

Pot exista mai multe soluții. Bineînțeles că, dacă ne gândim la comunitățile mai mici, soluțiile trebuie sa fie cât mai puțin costisitoare din punct de vedere material dar care să satisfacă, totuși, solicitările. In acest sens putem identifica:

De ce INTRANET ?

Prin INTRANET se înțelege utilizarea tehnologiilor INTERNET în vederea legării într–un tot unitar a resurselor informaționale ale unei organizații: de la text la baze de date, la fluxul de informații și gestiunea documentelor.

Arhitectura unui INTRANET este foarte asemănătoare cu cea de tip client–server, cu deosebirea ca rolul stațiilor de lucru este mult diminuat. Ca și în arhitectura client–server, datele se stochează centralizat pe același tip de echipamente, o parte din datele procesate migrând de pe stațiile de lucru pe servere. În plus, controlul aplicațiilor și al mediilor de operare se face mai mult prin servere decât prin stațiile de lucru, ambele comunicând în rețea prin intermediul protocoalelor standard. Astfel, deși aplicațiile, interfețele utilizator și datele sunt toate sub controlul departamentului IT, utilizatorii au totuși un acces flexibil la date, datorita rețelelor tip client–server.

Multe din tehnologiile care permit realizarea unui INTRANET își au rădăcinile în Internet și World Wide Web. În INTERNET se poate folosi aproape orice tip de calculator și se poate comunica cu orice alt tip de calculator în mod complet transparent – lucru extrem de important daca ne gândim la eterogenitatea echipamentelor care pot exista intr–o instituție.

INTRANET–UL este un sistem deschis care permite o conectivitate perfectă astfel încât cu eforturi minime, toata informația publică stocata în INTRANET poate fi publicata pe INTERNET pentru a fi accesibilă tuturor utilizatorilor de INTERNET din lume.

Este bine știut faptul că după 1993, INTERNET–UL a devenit practic parte integranta a vieții moderne atât pentru publicul larg cât și pentru instituții și companii. O evoluție spectaculoasă, având în vedere că la începuturile sale era numai un instrument de comunicare intre instituțiile guvernamentale, academice și științifice. Această metamorfoză a fost provocata de World Wide Web care a permis transferul și vizualizarea pe monitor a documentelor, între servere și clienți. Integrarea serverelor Web cu bazele de date și alte sisteme destinate aplicațiilor distribuite pe platforme independente s–a realizat în timp record. Aceste tehnologii stau și la baza realizării rețelelor de tip INTRANET.

Se poate avea încredere în tehnologiile INTERNET pentru medii deosebite? Fără nici o îndoială, multe din preocupările privind securitatea și fiabilitatea pe Internet sunt îndreptățite având în vedere dimensiunile imense ale unei astfel de rețele, cu zeci de milioane de utilizatori.

INTRANET–UL este, după cum se știe, urmarea logică a conceptului "Network Computing". Prin utilizarea unei singure interfețe utilizator pentru toate datele vehiculate, INTRANET–UL oferă posibilitatea de a fi ușor de accesat de către utilizatori și, de asemenea, ușor de administrat de care departamentul IT. Într–un INTRANET, toate calculatoarele cooperează în rețea, indiferent daca sunt stații de lucru, servere de aplicații sau baze de date, obținându–se astfel un sistem robust de care beneficiază întreaga întreprindere.

Avantaje:

- Comunicații mai rapide

- Management de rețea și furnizare de informații, simple

- Acces liber sau controlat la bazele de date ale instituției

- Economii financiare majore

- Creșterea productivității angajaților
- Sursă de date unică
- Interfață client universală.

Terminalul pentru INTRANET

Spuneam mai devreme ca accesarea informațiilor în INTRANET se face la fel ca și în INTERNET, prin intermediul unui browser Web. Dar, ce este un browser Web?

Un browser Web este o aplicație software prin care se pot accesa documente de pe serverul Web, documente scrise în HTML (HyperText Markup Language) care reprezintă un standard de codare a documentelor care conțin text și grafică. Un browser Web nu se limitează numai la a afișa pe monitor documente scrise în HTML ci poate de asemenea, sa solicite imagini, sunet, secvente video și aplicații de la un server.

Caracteristica esențială care a condus la acceptarea largă a acestei tehnologii în cadrul INTERNET – și ulterior INTRANET – este aceea ca limbajul HTML permite ca un document să fie "alipit" altui document din INTRANET sau din rețeaua publică INTERNET. Aceasta înseamnă că un utilizator nu trebuie să cunoască localizarea unui anumit document sau surse de informații pentru a o accesa, acestea putând fi accesate printr–un simplu click de mouse. HTTP controlează transferul de documente între servere și clienți definind o cale standard de comunicare între aceștia.

Serverele HTTP sunt disponibile pentru toate tipurile de platforme hardware și sisteme de operare. Organizațiile care au deja servere în rețele LAN bazate pe Windows NT sau Novell pot obține un server HTTP care sa ruleze în serverele file/print proprii.

Avantaje:

- Utilizare ușoară
- Cheltuieli reduse de întreținere și administrare
- Se pot integra toate echipamentele existente prin simpla instalare a browserelor.
- Se interconectează cu aplicații și baze de date deja existente.


[ Inapoi la Cuprins ] [sus]