Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul VI . Suportul informatic al unui CIC.


6.3.Interdependența dintre suportul informatic al unui CIC și Sistemul Informatic al instituției

[ inapoi la Cuprins ]


6.3.Interdependența dintre suportul informatic al unui CIC și Sistemul Informatic al instituției [sus]

Un sistem informatic este cu atât mai performant cu cât gradul lui de integrare este mai mare. Prin integrare înțelegem în acest moment gradul de relaționare al bazelor de date.

Motivație

Orice primărie, fie ea cât de mică, care folosește un computer are, sau ar trebui sa aibă, una sau mai multe baze de date de care face uz în mod curent. Și asta deoarece bazele de date au aplicabilitate în toate compartimentele unei instituții de administrație publică locală și, în general, oriunde este nevoie de o acumulare de date statistice. Aceasta omniprezență a lor a generat un interes sporit ceea ce a și dus la apariția unor motoare de baze de date (soft optimizat, care știe sa execute câteva comenzi asupra unui anumit tip de baza de date) și a unui standard privind limbajul de interogare al bazelor de date: SQL (Structured Query Language).

Din fericire, chiar dacă exista o mare varietate a motoarelor de baze de date pe piață, perioada mai îndelungată de existență a acestora a dus la acceptarea anumitor standarde care sunt respectate de marea lor majoritate. Unul dintre aceste standarde este și specificația ODBC (Open DataBase Connectivity) conceputa de Microsoft, dar care este actualmente acceptată ca un standard de facto în domeniu.

Pentru un sistem informatic este important acest aspect deoarece nu trebuie sa abordăm secvențial fiecare dintre motoarele de bază utilizate în cadrul companiei. SQL acționează ca o legătură între utilizator, sistemul de management al bazei de date, tabelurile de date și tranzacții care implică întreaga structura. Sistemul SQL permite formularea de interpelări “queries” pentru a specifica exact ceea ce se dorește de la baza de date în urma cărora datele sunt returnate rapid. În același fel se realizează și administrarea sistemului, prin simple comenzi pentru controlul securității și setarea drepturilor de acces. Este posibilă afișarea diferită a datelor pentru diferite niveluri utilizator, astfel ca începătorii și experții să poată folosi aceeași bază de date în diferite moduri.

Un sistem informatic bine conceput va ști să facă legături între registrul electronic și celelalte programe care au nevoie de un număr de înregistrare pentru a elibera o autorizație pentru o firmă sau un certificat de urbanism etc.

Exemple de aplicații


[ Inapoi la Cuprins ] [sus]