Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
MANUALUL
CIC

Capitolul VII . ANCIC și Rețeaua CIC–urilor (RNCIC).


7.1. Asociația Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni (ANCIC)
7.2. Rețeaua Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni

[ inapoi la Cuprins ]


7.1.Asociația Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni (ANCIC) [sus]

Înființată în decembrie 1998, la inițiativa și cu sprijinul firmei Chemonics International în programul USAID de asistență a APL din România, Asociația Națională  a Centrelor de Informații pentru Cetățeni (ANCIC) este constituită din:

- persoane juridice – Primarii, Consilii Județene, Prefecturi unde sunt înființate CIC
- persoane fizice – funcționarii ce lucrează în Centrele de Informații pentru Cetățeni

Scopul și obiectivele asociației

ANCIC este o asociație care are drept scop sprijinirea activității Centrelor de Informații pentru Cetățeni (CIC) constituite, de a reuni resursele umane și materiale ale acestora în vederea îmbunătățirii și dezvoltării activității lor și de a sprijini acele autorități locale care doresc să–și creeze astfel de compartimente.

Organizația își propune următoarele obiective  majore:

Cum pot deveni membru:

Ca persoană juridică etapele sunt următoarele:

- se promovează o hotărâre de Consiliu prin care se acceptă participarea la ANCIC și se stabilește cotizația de membru (conform hotărârii 1/2000 – vezi mai jos)
- se completează o cerere de tipul celei prezentate mai jos

Ca persoană fizică etapele sunt următoarele:

- se completează o cerere pentru a deveni membru
- Adunarea generala aprobă calitatea de membru al persoanei fizice respective.

 Stabilirea cotizației de membru:


HOTARAREA NR. 1 / 2000

Adunarea generala intrunita in data de 15.02.2000 la Sibiu,
Avind in vedere prevederile statutului Asociatiei Nationale a Centrelor de Informatii pentru Cetateni,
Analizand propunerile Colegiului Director,

HOTARASTE :

Art. 1 Cotizatia pentru membrii persoane fizice s-a stabilit a fi in suma de 100.000 lei /an.

Art. 2 Cotizatia pentru membrii persoanele juridice se stabileste la suma de 10 lei/locuitor/an , dar nu mai putin de 1.000.000 lei/an, avindu-se in vedere unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet.

Art. 3 Colegiul director va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Copresedinte Asociatie
Ing. Adrian Bucura

 


 Asociere persoane juridice:


Acord de asociere

Organizatia___________________________________________, in baza Hotararii________________________________ isi exprima acordul de a face parte din Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii pentru Cetateni, organizatie neguvernamentala, de tip profesional care își propune urmatoarele obiective majore:
 

 • sustinerea si lucrul in comun a Centrelor de informatii pentru cetateni;
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor locale destinate cetatenilor;
 • promovarea statutului profesional al personalului din centrele de informatii pentru cetateni;
 • facilitarea infiintarii de noi centre de acest gen;
 • distribuirea si folosirea eficienta a resurselor unmane si materiale de care dispun organizatiile;
 • imbunatatirea comunicarii, s.a


Anexa : Hotărârea Consiliului Județean / Local nr……. / …….
 
 

Presedinte, / Primar ,

 


  Asociere persoane fizice:


Acord de asociere

Subsemnatul (a) ………………………………….. funcționar public în cadrul Primăriei / Consiliului Județean …………………….. în compartimentul …………………………. doresc sa fiu membru al Asociației Naționale a Centrelor de Informații pentru Cetățeni, organizație neguvernamentală, de tip profesional care își propune următoarele obiective majore:
 

 • sustinerea si lucrul in comun a Centrelor de informatii pentru cetateni;
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor locale destinate cetatenilor;
 • promovarea statutului profesional al personalului din centrele de informatii pentru cetateni;
 • facilitarea infiintarii de noi centre de acest gen;
 • distribuirea si folosirea eficienta a resurselor umane si materiale de care dispun organizatiile;
 • imbunatatirea comunicarii, s.a


Semnătura ……………………………..

Data ………………

 

 

Exemple

7.2. Rețeaua Națională a Centrelor de informații pentru cetățeni

Acest concept a apărut ca urmare a necesității de a pune informația în valoare. Centrele de informații pentru cetățeni dispun de o mare cantitate de informații. Această informație poate fi mai bine pusă în valoare dacă ea este pusă la dispoziția unei comunități cât mai largi. Cea mai largă comunitate informațională in acest moment este INTERNETUL.

Realizarea RNCIC ar cuprinde două etape:

1. Identificarea unui set minim de tipuri de informații care să fie comune tuturor Centrelor. La această informație standard se poate apoi adăuga un alt set de informații specifice unor anumite comunități.

2. Portarea acestei informații pe servere de Internet după următorul scenariu:

Dacă ar fi să identificăm un prim set de date care ar fi comune pentru toate comunitățile am putea enumera următoarele:

- Câteva scurte informații referitoare la comunitatea respectivă (așezare geografică, climă, populație, etc.)
- Informații cu privire la actele necesare pentru a obține un serviciu (eliberarea unui certificat sau a unei autorizații etc.) de la Primărie sau Consiliul Județean;
- Hotărârile Consiliului Local (Județean) – pentru multiplicarea unor experiențe pozitive (privind rezolvarea problemelor cetățenilor) și în alte comunități.
- Experiențe pozitive, dar si negative despre cum s–au rezolvat diferite probleme cetățenești

În ceea ce privește al doilea set de date, acesta ar putea cuprinde:

- Informații de natura economic㠖 privitor la potențialul comunității;
- Oportunități de afaceri – eventual oferte;
- Evenimente importante din viata comunității;
- Agenda culturală;
- Agenda sportivă etc.;

In ceea ce privește serverul de Internet al asociației acesta ar trebui să cuprindă:

- Informații cu privire la scopul și obiectivele asociației.
- Lista membrilor persoane fizice sau juridice.
- Statutul.
- Evenimente din viața organizației (Adunări generale, ședințe ale Comitetului director, participări la târguri, conferințe și seminarii pe problemele asociației).
- Liste de discuții pentru membrii organizației.
- Posibilitatea de a te înscrie ca membru direct de pe Internet urmând ca validarea să se facă de prima Adunare generală.
- Adresă de e–mail (gratuită) pentru fiecare membru etc.

Proiectul Rețelei Naționale a Centrelor de informații pentru cetățeni:


[ Inapoi la Cuprins ] [sus]