Asociația Națională a
Centrelor de Informații
pentru Cetățeni
PROIECTE
ANCIC

 

Crearea Rețelei Naționale a Centrelor de informații pentru cetățeni ( RNCIC )

Inclus în Programul de acțiuni pe anul 2001, adoptat cu ocazia Adunării Generale ANCIC 15 02.2001 - Pitești, conceptul unei rețele a CIC-urilor a apărut ca urmare a necesității de a pune în valoare informația existentă la nivelul autorităților locale. Centrele de informații pentru cetățeni dispun de o mare cantitate de informații. Această informație poate fi mai bine pusă în valoare dacă ea este pusă la dispoziția unei comunități cât mai largi. Cea mai largă comunitate informațională in acest moment este INTERNETUL.

Realizarea RNCIC ar cuprinde două etape:

1. Identificarea unui set minim de tipuri de informații care să fie comune tuturor Centrelor. La această informație standard se poate apoi adăuga un alt set de informații specifice unor anumite comunități.

2. Portarea acestei informații pe servere de Internet după următorul scenariu :

- comunitățile care au suficientă putere materială își vor crea singuri servere de INTERNET (Primării de municipii sau Consilii Județene)
- comunitățile care nu pot face acest lucru își vor porta informația pe un serverul asociației în mod gratuit.

Dacă ar fi să identificăm un prim set de date care ar fi comune pentru toate comunitățile am putea enumera următoarele:

În ceea ce privește al doilea set de date, acesta ar putea cuprinde:

Alături de acest tipar, se poate construi de către fiecare CIC în parte, o structură informațională distinctă, în funcție de nevoile și cerințele locale.

 Schema de conectare pentru RNCIC :